Kategorie: informácie o USA

The Statue of Liberty and New York City skyline at dark

Ako skontrolovať status DV-2017 lotérie

Mnohí trpezlivo očakávali tento deň z dôvodu možnosti skontrolovania statusu vylosovania lotérie o zelenú kartu. Vaše dnešné emaily a správy z otázkami čo a ako to spraviť, ma prinútili vám napísať a vysvetliť postup, ako si jednoducho môžete skontrolovať status DV-2017 lotérie Príprava kópie potvrdenia Ešte pred skontrolovaním statusu DV-2017 lotérie na webe https://www.dvlottery.state.gov si skontrolujte či ste...

  • Amerika nielen prežívať, ale žiť

  • Rubriky